Profesori coordonatori: Adina Puhace și Diana Răducanu

Festivalul de teatru „Jean Monnet”

Ediția 2022-2023

Festivalul de Teatru “JEAN MONNET”

TEATRUL CA MODALITATE ALTERNATIVĂ DE EVALUARE A ELEVILOR DIN GIMNAZIU ȘI LICEU

AUTORI:

PROF.NICOLETA IONESCU

PROF.DIANA RĂDUCANU

Inițiat în 1999 și desfășurat până în prezent, în preajma sărbătorilor de iarnă, Festivalul de Teatru “Jean Monnet” a devenit un punct de reper de maxim interes în planul managerial al catedrei de limba și literatură română și în viață culturală a liceului cu același nume.

Ideea acestui festival a pornit din dorința de a diversifică activitatea didactică tradițională prin aplicarea unor modalități alternative, mai flexibile, ,ai nuanțate și, de ce nu, mai atractive, prin care să se poată acoperi o arie cât mai largă de obiective generale și specifice ale acestui obiect de studiu și prin care să se adâncească aspectul practic, participativ al învățării.

Deși a pornit că un experiment, acest festival a fost primit cu un entuziasm atât de mare din partea elevilor și a cadrelor didactice și cu o implicare afectivă atât de puternică, încât amploarea să a crescut an de an, devenind o manifestare complexă, ce răspunde aspirațiilor profunde ale elevilor și aduce satisfacții pe măsură. Proiectat pe fundalul unui reviriment general al activității teatrale românești, acest eveniment încearcă să se înscrie pe această direcție, a reîntoarcerii spre valori.

În cele trei părți în care este structurată, prezența lucrare tratează:

I-obiectivele urmărite prin oranizarea și desfășurarea festivalului

ÎI-etapele și modalitățile de lucru

III-valorificarea rezultatelor

I-OBIECTIVELE

Nu constituie o noutate, și o realitate tristă că, în epoca pe care o traversăm, fugă de lectură a elevilor a devenit un fenomen, că și refugierea lor în activitățile facile și de multe ori nocive și cronofage, cum sunt jocurile pe computer sau programele tv unde nonvaloarea e promovată că standard de comportament și de aspirații.

Nevoia de redescoperire a lecturii și a adevăratelor valori artistice și morale a fost unul dintre principalele obiective urmărite și realizate prin această activitate. Dacă la primele ediții cele mai multe echipe au pus în scenă texte propuse de profesori, începând chiar de la a două ediție, elevii au venit cu propuneri de texte dramatice descoperite și citite de ei, atât din biblioteca personală cât și din cea a școlii. Aria textelor s-a extins de la cele din literatură română la cele din literatură universală și de la cele tradiționale la cele moderne. Astfel, de la teatrul lui Vasile Alecsandri și Ion Luca Caragiale, elevii au traversat spațiul literar universal până la Eugen Ionesco, Matei Visiniec, Dumitru Solomon, dar și Schakespeare, Cehov, Goldoni, O’Neill, astfel încât, în cei cinci ani au fost aprofundate și interpretate peste o sută de texte dramatice.

Dezvoltarea creativității elevilor a constituit un alt obiectiv propus și realizat pe deplin. Orice punere în scenă presupune un act de creație, iar echipele de elevi și-au manifestat această latura a personalității prin viziunea regizorală (la clasele de liceu, în general, dar și la unele clase de gimnaziu, regizorul a fost elev), prin interpretarea originală a rolurilor, prin crearea decorurilor, a costumelor, a fondului muzical. O serie de echipe au adus interpretări inedite ale unor texte tradiționale prin montaje și colaje de texte ale aceluiași autor sau ale unor autori diferiți. A fost simulată și creația originală, jucându-se piese scrise chiar de elevi în diversele grile de lectură(comică, parodică, lirică etc).

Interdisciplinarea a fost încă unul dintre aspectele urmărite. Au fost realizate afișe și programe de spectacol care au urmărit îmbinarea textului cu imaginea, cu artă decorativă etc. Ilustrația muzicală a spectacolelor a creat legătură cu artă sunetelor, elevii fiind îndrumați și de profesorii de specialitate. În ultimile ediții ale festivalului s-au implicat și catedrele de limbi străine, elevii prezentând spectacole în limba franceză și engleză, și chiar profesori din alte catedre: arte plastice, tehnologie, istorie, matematică.

Dezvoltarea complexă a personalității elevilor . Lucrul în echipa, metodă didactică atât de greu de realizat în cadrul unei ore de studiu, le-a dat elevilor posibilitatea de a-și dezvoltă o serie de calități precum: spiritul de inițiativa, capacitatea de comunicare , dar și responsabilitatea, respectul față de ceilalți, autocontrolul, calitățile de lider ale unora, seriozitatea în rezolvarea sarecinilor. Astfel , elevii care la activitatea curentă nu se remarcau prin rezultate deosebite, și-au găsit un cadru de afirmare generos, unii dintre ei surprizand prin talent, ingeniozitate , pasiune.

Un alt proces derivat de aici a fost creștera coeziunii colectivelor de elevi , atât la nivelul claselor cât și la nivelul școlii. Cei care s-au remarcat au devenit pentru elevii liceului adevărate personalități, îndrăgite, admirate și așteptate an de an cu noi creații. S-au împrietenit elevi de la clase diferite, lucrând și în echipe complexe.

Desfășurarea festivalului s-a corelat și cu formarea unei conduite civilizate . Îndrumați de organizatori, elevii au deprins respectul față de actul artistic și modul corect de comportare într-o sala de spectacol (intrarea și ieșirea civilizată, păstrarea liniștii, aplauzele).

Stabilirea unei legături funcționale cu comunitatea a fost alt obiectiv al acestui eveniment. El a fost popularizat în rândul elevilor părinților, dar și al unor foruri și instituții care s-au implicat activ în realizarea unei acțiuni de calitate. Este vorba despre I.S.M.B, C.C.D, edituri, dar și actori de renume, precum și Televiziunea Română și reprezentanți ai diferitelor ziare și reviste.

Alături de aceste obiective cu u grad mai mare de generealitate, au fost atinse și obiectivele specifice limbii și literaturii comane, că obiect de studiu: dezvoltarea exprimării orale, prin deprinderea de a vorbi tare, clar, cu intonație, folosirea adecvată a mimicii și gesticii (mijloace nonverbale și paraverbale), dezvoltarea vocabularului activ, a tehnicilor de comunicare orală, aplicarea în practică a noțiunilor teoretice (scenă, act, personaj, indicații regizorale, etc.), înțelegerea folosirii registrelor lingvistice, a surselor comicului, etc.

Prin complexitatea acestei manifestări artistice s-au putut atinge, într-un mod integrator, obiective din toate cele trei domenii majore: cognitiv (cunoașterea operelor dramatice, a tehnicilor și modalităților specifice, înțelegerea, adaptarea și interretarea conținuturilor); afective (prin implicarea în selectarea textelor conform preferințelor, formarea gustului estetic, viziunea personală, aprecierea de către public a spectacolelor, interiorizarea valorilor culturale ale operelor dramatice); motorii (gândirea mișcării scenice, coordonarea derulării jocului actoricesc în spațiul scenic, respectarea ritmului spectacolului).

ÎI. ETAPELE ORGANIZĂRII CONCURSULUI

Octombrie

 1. Stabilirea membrilor echipei de organizare:

– 2 profesori;

– 3-5 elevi din clasele de liceu.

 1. Discutarea problemelor organizatorice și distribuirea responasbililor:

– Stabilirea condițiilor de participare (vezi anexă) prezentate într-un pliant cu un mesaj clar, concis și direct.

Observații:

S-a avut în vedere posibilitatea de a participa a elevilor atât de gimnaziu cât și de liceu, impunându-se limite de timp pentru fiecare echipa/actor (10-20 minute pentru gimnaziu, 15-30 minute pentru liceu);

Repertoriul a permis alegerea textelor atât din literatură română cât și din cea universală și chiar creații proprii;

A fost stabilit termenul de înscriere (6-10 Decembrie);

Printre condițiile de înscriere a fost menționată și cea că fiecae echipa să creeze un afiș și un program de prezentare.

– Popularizarea condițiilor de participare prin distribuirea în liceu a unui pliant. Stabilirea componenței pieselor din dosarul logistic (vezi anexă).

 • Fișa de înscriere a concurenților.
 • Programul zilei de concurs.
 • Textul invitațiilor.
 • Diplomă fîecarei ediții a festivalului.

Noiembrie

 1. Organizarea echipelor participante.
 • Popularizarea condițiilor de participare în rândul profesorilor care vor deveni coordonatori de echipe.
 • Identificarea textelor ce urmează a fî puse în scenă prin lecturi și discuții profesori-elevi
 • Crearea scenariului, stabilirea regizorului, directorul muzical, etc.
 • Împărțirea rolurilor.
 • Stabilirea realizatorului afîsului și al pliantului.
 • Organizarea repetițiilor.

” Crearea costumelor, decomrilor, fondurilor muzicale.

 1. Ultimii pași ai echipei organizatorice:

– Trimiterea invitațiilor.

– Înscrierea echipelor.

– Stabilirea orelor de intrare în concursa fiecărei echipe, a programului de divertisment din pauză concursului (actori invitați din alte licee, micro- recitaluri folk-pop, dansuri sportive, etc.) și afîsarea lor.

– Contractarea sponsorilor (în general edituri pentru cărțile oferite că premii, firme de catering pentru asigurarea protocolului pentru juriu, părinți, comitetul de părinți al școlii pentru realizarea trofeului Festivalului, a banerului cu inscripția “Festivalul de Teatru Jean Monnet”).

” Editurilor li s-a oferit posibilitatea de a organiza un stand cu vânzare de carte în ziua Festivalului.

– Realizarea mapei juriului.

 • Regulamentul dejurizare.
 • Fișe de jurizare pentru concursurile de teatru, afișe, programe.

– Contractarea membrilor juriului (1-2 actori și anume:Claudiu Bleonț, Eugenia Barbu, 2 profesori, 2 foști elevi ai liceului, un elev de liceu).

– Proiectarea altor activități cu caracter cultural ce se pot dasfasura în paralel cu Festivalul (expoziție de pictură, de icoane pe sticlă, de castele medievale, de machete, etc.).

– Realizarea expoziției de afișe.

– Instruirea prezentatorilor (elevi de liceu care au realizat scurte fișe de prezentare a actorilor din fiecare echipa prin contractarea lor directă).

 1. Ziua concursului.
 • Festivitatea de deschidere (alocuțiunea doamnei director; prezentarea juriului și a invitaților speciali: inspectori, membri ai CCD, reprezentanți ai primăriei, membri ai comitetului de părinți).
 • Prima parte a concursului (echipele de gimnaziu).
 • Pauză de prânz.
 • A două parte a concursului (echipele de liceu).
 • Deliberareajuriului.
 • Premierea participanților

Observații:

Pe fișele din mapele de jurizare, membrii juriului au putut acordă puncte pentru calitatea reprezentațiilor și au putut acordă puncte pentru calitatea reprezentațiilor și au putut semnala actorii, costumele, ilustrațiile muzicale, regiile, scenariile care s-au remarcat, toate acestea fiind premiate atât la gimnaziu cât și la liceu. La fiecare ediție au fost acordate premii speciale (ex. pentru interpretare într-o limba străînă, pentru originalitate, pentru popularitate, etc.), precum și MARELE PREMIU fie unei echipe, fie unui actor care a primit trofeul Festivalului și care este cel mai râvnit premiu Elevii premiați au fost recompensați cu diplome și cărți oferite de sponsori.

III. VALORIFICAREA REZULTATELOR

Odată închise porțile Festivalului de Teatru “Jean Monnet”, pentru toți cei implicați m această complexă și plină de însuflețire activitate, s-au deschis de fapt alte porți; rezultatele au fost valorificate pe diverse trepte. La nivelul fiecărui elev participant, afișul, programul, fotografiile, premiile și diplomele, trofeul, atașate la portofoliul sau de limba română sau pur și simple păstrate acasă , constituie puncte de reper incontestabile ale realizărilor sale în cadrul

școlii reprezintă conștientizarea și concretizarea capacităților sale personale, și, de ce nu, o piatră de temelie într-o viitoare carieră.

În acest sens, continuând dmmul început în școală, mulți elevi s-au înscris la cluburi extrașcolare de teatru având posibilitatea să lucreze cu profesioniști. Au fost elevi care după clasa a VIII-a s-au înscris la Liceul Dinu Lipatti secția teatru, sau care intenționează să urmeze Academia de Teatru și Film (Sota Andrei). La nivelul școlii rezultatele festivalului de teatru au avut ecou în revista școlii “Alpha”, prin cronici de festival, interviuri, cu actorii invitați, interviuri cu elevii participanți. În cadrul activităților programate cu ocazia Zilei Liceului, s-au reluat unele

reprezentații care s-au bucurat de un real succes și de dată această, dar și la serbările claselor.

În Martie 2003 doamnele profesoare Răducanu D. și Tănase E. Au susținut o lecție deschisă la nivel de sector cu tema “Aspecte ale valorificării textului dramatic la clasele de liceu” în care baza materialului didactic a susținut-o proiectarea secvențelor filmate ale uneia dintre piesele regizate și interpretate de copii, că punct de plecare al realizării cronicii dramatice (“În căutarea sensului pierdut”, lon Băieșu), lecție deosebit de apreciată pentru calitate și originalitate. Cu ocazia organizării Târgului Ofertei Educaționale ale liceelor din capitală la Palatul Copiilor, filmul de prezentare a liceului “Jean Monnet”, a fost realizat de unul dintre elevii premiați în cadrul festivalului că regizor, au fost prezente an de an echipe de teatru care au susținut programul artistic al școlii în zilele alocate Cele mai importante realizări rămân însă acelea legate de calificarea și participarea unor echipe de elevi la festivalurile de teatru școlar organizate la nivel de municipiu și național. Astfel, în ultimii patru ani, Liceul Jean Monnet a participat în mod constant cu 2-4 echipe la Festivalul de Teatru pentru elevi “George Constantin” organizat de Fundația G. Constantin împreună cu Casă Corpului Didactic, unde au obținut an de an premii și mențiuni. Alte festivaluri la care au participat sunt: cel organizat de Teatrul de Comedie, “Jos Pălăria !”, inițiat de actoml G. Mihăiță; Festivalul Licart și Serbările Adolescenței. Palmaresul elevilor liceului este bogat dar, dincolo de premii, elevii au avut ocazia și bucuria de a primi indmmari ai aprecieri, extrem de folositoare, de la mari actori, cum ar fi: Mihai Constantin, Tamara Bucuceanu, A. Pintea, G. Mihăiță, V. Rebenciuc.

Dea lungul celor cinci ani, elevilor li s-au deschis porțile televiziunii, ei fiind invitați să participe la emisiuni TV (Ora fără catalog). Drumul festivalului continuă și, dacă elevii noștri vor pași de acum mai des pragul sălilor de teatru, constituind un public mai receptiv, mai avizat, cu un simț superior al valorilor, înseamnă că măcar o parte din muncă noastră nu a fost în zadar.

r.