Viziunea

Ne dorim ca în viitorul apropiat școala să ofere modele de bune practici.

Misiunea

Misiunea noastră este să formăm elevi capabili să relaţioneze social, să facă performanţă, să se adapteze la realitatea în continuă transformare şi să fie pregătiţi pentru viitor.

Ținte strategice

  • T1 - Realizarea cadrului general adecvat pentru o educație sigură și de calitate, într-un climat de securitate și echilibru psihic și emoțional
  • T2 - Dezvoltarea abilitățiilor de relaționare social
  • T3 - Promovarea dimensiunii europene și a valorilor multiculturalismului în educația tinerilor
  • T4 – Formarea și perfecționarea permanentă a cadrelor didactice
  • T5 - Îmbunătățirea relației școală-părinți-comunitate
  • T6 - Promovarea imaginii școlii; dezvoltarea proiectelor și parteneriatelor școlare
  • T7 - Utilizarea în siguranță a tehnologiilor moderne de învățare și comunicare

*Clubul European Jean Monnet*********EUROSCOLA 2018 *

“Jean Monnet”-Școală Europeană!*** European Village 2018

ADMITERE CLASA a V-a CU PREDARE INTENSIVĂ A LIMBII ENGLEZE, AN ȘCOLAR 2019-2020

„Școală Europeană” – 2016

Evenimente

Momentan nu exista evenimente programate.

Oferta educaţională 2019-20

Baza materială

Premii e-Twinning 2011-2018