Viziunea

Ne dorim ca în viitorul apropiat școala să ofere modele de bune practici.

Misiunea

Misiunea noastră este să formăm elevi capabili să relaţioneze social, să facă performanţă, să se adapteze la realitatea în continuă transformare şi să fie pregătiţi pentru viitor.

Ținte strategice

  • T1 - Realizarea cadrului general adecvat pentru o educație sigură și de calitate, într-un climat de securitate și echilibru psihic și emoțional. Întărirea statutului activității educative școlare și extrașcolare ca dimensiune a procesului de învățare permanentă; educația și formarea resurselor umane capabile de a conduce educabilii către performanță.
  • T2 - Dezvoltarea abilitățiilor de relaționare socială, stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor și a principiilor etice: integritate, dreptate, toleranță, pace, cetățenie activă, respectarea drepturilor omului;folosirea potențialului activității educative școlare și extrașcolare ca mijloc complementar de integrare socială și de participare activă a tinerilor în comunitate; promovarea dimensiunii europene și a valorilor multiculturalismului în educația tinerilor.
  • T3 – Formarea și perfecționarea permanentă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar.
  • T4 - Îmbunătățirea relației școală-părinți-comunitate; conectarea procesului educațional la nevoile sociale ulterioare
  • T5 - Redimensionarea și promovarea imaginii școlii; dezvoltarea proiectelor și parteneriatelor școlare
  • T6 - Utilizarea în siguranță a tehnologiilor moderne de învățare și comunicare, compatibilizarea sistemului educațional românesc cu cel european, din punctul de vedere al resursei materiale.

*Clubul European Jean Monnet*****Proiecte eTwinning 2020-2021*

“Jean Monnet”-Școală Europeană!***** European Village 2019

Înscrierea în învățământul primar

„Școală Europeană” – 2016

Evenimente

Momentan nu exista evenimente programate.

Ultimele noutăţi

Oferta educaţională 2021-22

Baza materială

Premii e-Twinning 2011-2021