Examenul de Bacalaureat

A fost publicată Procedura ME nr. 31816/25.10.2023 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de autodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2024.

Procedura ME nr. 31816/25.10.2023 cegalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe

Prevederi egalizare de șanse la examenele naționale pentru copiii cu dizabilități

Bacalaureat 2023

Link Edu Învățământ liceal
I. Calendar
 •  Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen  29 mai – 02 iunie 2023
 • Elevii de clasa a XII-a/a XIII-a termină cursurile 2 iunie 2023
 • Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00 3 iulie 2023
 • Rezolvarea contestațiilor 4 – 6 iulie 2023 
 • Afișarea rezultatelor finale 7 iulie 2023
II. Probe
 • Proba A 12  – 14 iunie 2023
 • Proba B 14 – 15 iunie 2023
 • Proba D 14 – 16 iunie 2023
 • Proba C 19 – 21 iunie 2023
 • Proba scrisă E a) Limba și literatura română 26 iunie 2023
 • Proba scrisă E c) Proba obligatorie a profilului 27 iunie 2023
 • Proba scrisă E d) Proba la alegere a profilului și specializării 28 iunie 2023
 • Proba scrisă E b) Limba și literatura maternă 29 iunie 2023
  III. Probe (nume complet)
 • Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (A)
 • Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (B)
 • Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (C)
 • Evaluarea competențelor digitale (D)

Învață pentru Bacalaureat și cu Tele Școala.

Limba și literatura română

Limba și literatura română

Limba și literatura română

Limba și literatura română

Limba și literatura română

Limba franceză