Documente

Procedură operațională Asigurarea securității și siguranței elevilor în perimetrul unităților școlare

Regulament biblioteca 2018-2019

Burse 2017-2018

Raport anual de evaluare interna a calitatii 2016 2017

Listă profesori 2017-2018

Declaratie de avere Codreanu Tudorita

Declaratie de avere Răducanu Raluca Diana

RI 2016 actualizare sept 2016

Regulament Biblioteca 2016-2017

Instructiuni burse

RI_2015_actualizare_25.11_2015

Procedură învoire elevi şi motivare absenţe P.O. D.

Procedură securitate şi siguranţă elevi

Procedură soluţionare sesizări – reclamatii  POM 19

Procedură învoire cadre didactice P.O.D. 26

Procedură ritmicitate notare

Procedură evaluari scrise POD 8

Procedură observare a predării şi învăţării POD 14 

Procedură CDS POM-8

PDI Liceul Teoretic Jean Monnet

Cod de conduită

Declaraţie de avere Tudoriţa Codreanu

Declarație de avere Diana Răducanu

 Lista cadrelor didactice 2015-2016

_________________________________________________________________________

ROFUIP

Regulament intern 2015

Contract educațional

Procedura privind accesul în unitate al persoanelor străine

Activități extrașcolare sem al II-lea 2014-2015

Organizare 2015

Raport de activitate proiecte și programe educative sem. I 2014-2015

Plan managerial 2014-2015

Cod de conduită şi integritate

Raport general privind starea si calitatea invatamantului din Liceul Teoretic “Jean Monnet” 2013 – 2014

Lista cadrelor didactice 2014-2015

Graficul ședințelor cu părinții 2014-2015

Graficul pregătirii suplimentare 2014-2015

Raport activități Festivalul Șanselor Tale 2014 -2015

Declaratii de avere 2015

_____________________________________________________________________

Regulament de organizare și funcționare a comisiei pentru curriculum – an școlar 2013-2014 

Raport general privind starea si calitatea invatamantului din Liceul Teoretic “Jean Monnet” 2012 – 2013

Anexa CP proiect de incadrare 

Plan managerial 2012-2013 semestrul al II-lea

Tematica consiliului de administratie semestrul al II-lea 2012-2013

Tematica consiliului profesoral semestrul al II-lea 2012-2013

Raport privind activitatea desfasurata in semestrul I an scolar 2011-2012

Plan Managerial 2010-2011

Tematica Consiliului de administraţie -semestrul I, 2010-2011

Tematica Consiliului profesoral- semestrul I, 2010-2011

Raport general privind starea şi calitatea învăţământului din Liceul Teoretic Jean Monnet

Informare

Declaratie avere Codreanu Tudorita

Declaratie avere Raducanu Diana