Profesori

Personalul didactic al LTJM cuprinde cadre didactice din toate cele patru niveluri de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal. La nivelul preșcolar, unitatea noastră de învățământ are 3 educatoare titulare, (un titular grad I, unul II și unul definitiv). Profesori pentru învățământul primar: 16, dintre care 13 titulari cu gradul I, 2 titulari cu gradul...
Read More