Burse

Acordarea burselor în anul școlar 2023-2024

Tipuri de burse

Bursa de merit

Bursa socială

Criterii de acordare a burselor

Metodologii / instrucțiuni

Instrucțiuni burse sociale

Instrucțiuni burse de merit

CAEN - Finanțate ME 2023

CAEN - Nefinanțate ME 2023

Procedura
Pentru acordarea unei burse, elevii majori, părinții/susținătorii legali pentru elevii minori trebuie să depună cerere la secretariatul liceului, prin dirigintele clasei, în termenul stabilit de comisia de atribuire a burselor, 25 septembrie 2022.
Cererile depus în afara termenelor nu vor fi avizate în vederea analizării.