Consiliul Școlar al Elevilor

BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR DIN LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”

În Liceul Teoretic Jean Monnet urmează să fie ales reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație, în anul școlar 2022-2023.

Elevii care doresc să candideze pentru a fi desemnați ca reprezentanți ai elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ trebuie să aibă, la data alegerilor, vârsta de 18 ani împliniți

De asemenea, în conformitate cu Art. 7, lit. e)  din OME nr. 5154/2021, în cazul în care reprezentantul elevilor se află în anul final al nivelului de învăţământ, se desemnează un membru supleant, dintr-un an de studiu inferior, care va împlini vârsta de 18 ani până la încheierea cursurilor din anul şcolar respectiv, care preia reprezentarea elevilor în CA după încheierea cursurilor, dar nu mai târziu de data emiterii deciziei de constituire a noului consiliu de administraţie pentru anul şcolar următor.

 

Nu pot fi aleși, ca reprezentanți ai elevilor, elevii care se află în unul dintre următoarele cazuri de incompatibilitate:

a) au rude sau afini până la gradul IV inclusiv desemnați ca membri în același consiliu de administrație;

b) au primit sancțiuni disciplinare în ultimii trei ani.

 

 

Candidații care doresc să fie desemnați ca reprezentanți ai elevilor transmit un dosar care conține următoarele documente:

a) scrisoare de intenție;

b) copia cărții de identitate;

c) declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în situațiile de incompatibilitate.

În prezent Consiliul Școlar al  Elevilor are ca președinte interimar pe Alpozu NURAY, elevă în clasa a X-a A.

 

Dragi colegi,
Sunt Maria Drăgoi, fostă elevă a LTJM și am reprezentat colegii în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Jean Monnet”.
“Sunt o persoană pragmatică și determinată, îmi place să mă implic în soluționarea problemelor și să lupt pentru îndeplinirea obiectivelor pe care mi le propun.
Împărtășesc convingerea că noi, monnetiștii, avem aspirații comune și am încredere că abilitățile mele – creativitatea, comunicarea, empatia – mă vor ajuta să reprezint interesele noastre.”

Maria Drăgoi