Jean Monnet

Biografia

Istoria îl plasează printre cei câţiva oameni ai secolului XX a căror acţiune a modificat destinul lumii. În timpul primului război mondial, el a creat la Londra biroul comun aliat de aprovizionare, apoi în 1919, participă activ la crearea Societăţii Naţiunilor, al cărei secretar general adjunct va deveni. În timpul celui de-al doilea război mondial, prezidează Comitetul de coordonare franco-britanic pentru punerea în comun a resurselor aliate şi joacă un rol predominant în crearea şi implementarea Programului Victoria, care va conduce la intervenţia Statelor Unite în conflict.
Membru al primului guvern al Franţei libere la Alger, organizează înarmarea forţelor franceze care vor elibera teritoriul naţional. În 1945, propune, la cererea Generalului de Gaulle, un plan de reconstrucţie şi modernizare a Franţei postbelice, asociind toate forţele viabile ale ţării: planul Monnet. După război, Jean Monnet concepe prima Comunitate Europeană, CECO – Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, al cărei Preşedinte va fi din 1952 până în 1955. Planul său constant de a uni oameni prinde contur deplin în acestă voinţă de a reconcilia popoare care s-au războit îndelung.

Odată cu Tratatul de la Roma din 1957, construcţia europeană se extinde la Piaţa Comună. Jean Monnet crează atunci un Comitet de acţiune pentru Statele Unite ale Europei care să înglobeze partide şi sindicate.

Părinte fondator al Comunităţii Europene, contribuind de o manieră decisivă la transformarea într-un spaţiu de libertate, prosperitate şi pace, Jean Monnet a crezut în instituţii angajate în sarcini concrete precum şi în transferul experienţei de la o generaţie la alta.

Ideile sale:

“Nu coalizăm state, noi unim oameni.”
“Europa nu se va crea dintr-o dată, nici într-o construcţie de ansamblu, ea se va crea însă prin realizări concrete, punând la bază o solidaritate de fapt.”
“Oamenii sunt necesari schimbărilor, instituţiile pentru a face schimbările viabile.”
“Oamenii nu acceptă schimbările decât în caz de necesitate; ei nu văd necesitatea decât în momente de criză.”
“Eu nu cunosc alte reguli decât de a fi convins şi de a convinge.”
“Nu există idei premature, sunt numai momente oportune pe care trebuie să ştii să le aştepţi.”

Propune un plan de coordonare al resurselor de război aliate şi reprezintă Franţa în comitetele executive aliate pentru repartizarea resurselor comune, în timpul primului război mondial.

Jean Monnet – date biografice

Născut la 9 noiembrie 1888 într-o familie de comercianţi de coniac, Jean Monnet, după studiile efectuate la colegiul din Cognac, lucrează în străinătate pentru întreprinderea familială.

1914 Propune un plan de coordonare al resurselor de război aliate şi reprezintă Franţa în comitetele executive aliate pentru repartizarea resurselor comune, în timpul primului război mondial.

1919 Jean Monnet devine secretar general adjunct al Societăţii Naţiunilor (SDN).

1922 – 1923 Asigură derularea programului de reabilitare financiară a Austriei. Apoi, părăseşte Societatea Naţiunilor pentru a se reîntoarce la afacerile comerciale familiale din Cognac.

1926 – 1933 Participă la redresarea, economică şi financiară a Poloniei, României şi Chinei, în calitate de consilier al lui Chang Kai Chek.

1938 – 1939 Jean Monnet este însărcinat de Edouard Daladier, preşedintele Franţei, să chiziţioneze din SUA avioane de război pentru înzestrarea forţelor armate franceze.
Vicepreşedinte al Consiliului Britanic de Aprovizionare de la Washington, în 1940 participă la organizarea apărării comune şi la elaborarea programului “Victory” al Preşedintelui Roosevelt. Atunci când, în urma debarcării în Africa de Nord, Generalul Giraud se opune Generalului de Gaulle, Jean Monnet este însărcinat de Preşedintele Roosevelt să reconcilieze cele 2 personalităţi.

1943 Devine Comisar al Comitetului francez de Eliberare naţională de la Alger însărcinat cu înarmarea, aprovizionarea şi reconstrucţia. După eliberare, elaborează primul “Plan de Modernizare şi Înzestrare” al Franţei.
Comisar general al “planului” din 3 ianuarie 1946 până în 1952.1950 Concepe ideea primei Comunităţi Europene a Cărbunelui şi Oţelului, prezentată în 9 mai 1950 de ministrul afacerilor externe, Robert Schumann. Jean Monnet este, în 1952, primul preşedinte al Înaltei Autorităţi a CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului).

1955 Fondează “Comitetul de Acţiune pentru Statele Unite ale Europei” pentru relansarea construcţiei europene. În momentul semnării Tratatului care a consfinţit crearea Pieţei Comune, Jean Monnet se pronunţă în favoarea instituirii unei autorităţi suprastatale care să reprezinte Europa.

Retras în 1975 la reşedinţa sa Houjarray, din Yvelines, Jean Monnet îşi scrie”Memoriile”.

Jean Monnet se stinge din viaţă la 16 martie 1979. Rămăşiţele sale pământeşti se odihnesc în Panteon din 9 noiembrie 1988, data centenarului naşterii sale.