Documente

ROFI 2021

ROFI 2020

Regulament intern (actualizare oct.2020)

Proceduri 2019

Documente manageriale 2019 ; Plan de dezvoltare institutionala 2019-2022Plan operational 2019-2020

RI actualizare 2018

Procedură stabilire și reevaluarea obiectivelor unității de învățământ

Procedură planificare resurse

Procedură monitorizare și raportare performanțe

Procedura inventariere publicaţii bibliotecă

Procedură evidență cărți

Procedura imprumut documente biblioteca

Procedură determinarea expunerii la risc

Procedură delegare competențe și limite responsabilități delegate

Procedură evaluare performanțe angajați

Procedură delegare competență

Procedură Cod etică

Procedură structură organizatorică

Procedură operațională Asigurarea securității și siguranței elevilor în perimetrul unităților școlare

Regulament biblioteca 2018-2019

Burse 2017-2018

Raport anual de evaluare interna a calitatii 2016 2017

Declaratie avere Raducanu Diana 2019

Declaratie avere Codreanu Tudorita 2019

RI 2016 actualizare sept 2016

Regulament Biblioteca 2016-2017

Instructiuni burse

RI_2015_actualizare_25.11_2015

Procedură învoire elevi şi motivare absenţe P.O. D.

Procedură securitate şi siguranţă elevi

Procedură soluţionare sesizări – reclamatii  POM 19

Procedură învoire cadre didactice P.O.D. 26

Procedură ritmicitate notare

Procedură evaluari scrise POD 8

Procedură observare a predării şi învăţării POD 14 

Procedură CDS POM-8

PDI Liceul Teoretic Jean Monnet

Cod de conduită

_________________________________________________________________________

ROFUIP

Regulament intern 2015

Contract educațional

Procedura privind accesul în unitate al persoanelor străine

Activități extrașcolare sem al II-lea 2014-2015

Organizare 2015

Raport de activitate proiecte și programe educative sem. I 2014-2015

Plan managerial 2014-2015

Cod de conduită şi integritate

Raport general privind starea si calitatea invatamantului din Liceul Teoretic “Jean Monnet” 2013 – 2014

Graficul ședințelor cu părinții 2014-2015

Graficul pregătirii suplimentare 2014-2015

Raport activități Festivalul Șanselor Tale 2014 -2015

 

_____________________________________________________________________

Regulament de organizare și funcționare a comisiei pentru curriculum – an școlar 2013-2014 

Raport general privind starea si calitatea invatamantului din Liceul Teoretic “Jean Monnet” 2012 – 2013

Anexa CP proiect de incadrare 

Plan managerial 2012-2013 semestrul al II-lea

Tematica consiliului de administratie semestrul al II-lea 2012-2013

Tematica consiliului profesoral semestrul al II-lea 2012-2013

Raport privind activitatea desfasurata in semestrul I an scolar 2011-2012

Plan Managerial 2010-2011

Tematica Consiliului de administraţie -semestrul I, 2010-2011

Tematica Consiliului profesoral- semestrul I, 2010-2011

Raport general privind starea şi calitatea învăţământului din Liceul Teoretic Jean Monnet

Informare