Burse

Elevii noștri beneficiază, atât de burse de merit, cât și de performanță pentru implicarea deosebită în diferite activități extrașcolare, olimpiade și concursuri.

Criterii

Procedura
Pentru acordarea unei burse, elevii majori, părinții/susținătorii legali pentru elevii minori trebuie să depună cerere la secretariatul liceului, prin dirigintele clasei, în termenul stabilit de comisia de atribuire a burselor.
Cererile depus în afara termenelor nu vor fi avizate în vederea analizării.
Cererea

În cererea pentru bursă trebuie specificate: date de identificare personală, clasa, adresa, tipul de bursă solicitat, media generală obținută în anul școlar trecut/semestrul I, nota/media la purtare, numărul de absențe nemotivate și motivate.

Detalii

Pentru bursele de performanță/ de merit solicitanții trebuie să depună, odată cu cererea și diplomele/ certificatele/ atestatele originale și în copie, prin care pot dovedi că se încadrează în criteriile generale de acordare a burselor.

Tipuri de burse

Toți elevii pot primi burse atâta timp cât îndeplinesc criteriile.

  • Burse de performanță
  • Burse de merit
  • Burse de studiu
  • Burse de ajutor social
  • Burse de ajutor social ocazional

NOTĂ

Toate bursele se revizuiesc semestrial.

Dosarele complete se depun la secretariat, în primele 10 zile de la începutul anului școlar, respectiv de la începutul semestrului II.

Toate documentele se depun într-un dosar cu șină, în ordinea menționată mai sus.
Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare (inclusiv pe perioada susținerii examenului de bacalaureat și pe perioada pregătirii practice).

Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare, elevilor care au promovat anul școlar, celor care sunt corigenți la o singură disciplină și au media 10 la purtare, sau elevilor repetenți din motive medicale, dovedite cu acte medicale.

La stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile permanente realizate de membrii familiei, inclusiv alocațiile suplimentare.

Un elev nu poate primi două burse simultan.

povestea-incredibila-a-olimpicilor-internationali
Radu Artiom (bursier)

România și Liceul Teoretic „Jean Monnet„ din București înscriu încă un nume pe lista performanțelor: Artiom Radu, medalie de argint la Olimpiada Internațională de Geografie de la Beijing.

Am participat la Olimpiada Națională de Geografie în fiecare clasă de liceu (premiul doi într-a IX-a, premiul întâi într-a X-a, mențiune specială într-a XI-a). Pe lângă geografie, m-am mai calificat la naționala de la română (într-a IX-a și a XI-a), de la istorie (într-a IX-a) și am luat premiul I și la engleză (într-a X-a).

O mare bucurie a olimpiadei a fost să cunosc oameni care împărtășesc aceleași pasiuni și care mi-au devenit prieteni. Mă gândesc la Omar Hamod și Victor Vescu, medaliați cu aur și respectiv argint la Olimpiada Balcanică de Geografie, mă gândesc la Sabina Calisevici, care a venit cu aur de la Beijing. Și apoi, dacă mă gândesc bine, tot lotul Bucureștiului la Olimpiada Națională de Geografie e un mare grup de prieteni. Comunicăm des, ne revedem des și ne place să petrecem timpul împeună. Chiar în zilele următoare o parte dintre noi urmează să mergem la munte. Să vedeți cum facem trasee și aplicații practice și acolo….