THE NATIONAL PUBLIC SPEAKING COMPETITION

THE ENGLISH SPEAKING UNION ROMANIA

THE 2011 NATIONAL PUBLIC SPEAKING COMPETITION

17TH EDITION

 THEME: DREAMS AND FANTASIES

 

TASCA RADU, 7B- PREMIUL I

ENESCU ANDREEA, 9A- PREMIUL II

STEFANOIU ALEXANDRA, 6B- PREMIUL III

ANTON BIANCA, 6B- MENTIUNE

CONSTANTIN BEATRICE, 10A- MENTIUNE

LIVESCU IOANA, 11A-MENTIUNE