Concursul Naţional “Evaluare în educaţie”

Rezultatele evaluărilor constituie principalele repere la care se raportează elevii şi profesorii dar şi părinţii, în egală măsură, atunci când se doreşte o analiză obiectivă a cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor dobândite pe parcursul unei perioade de formare.
Cu cât perioadele pentru care se face evaluarea sunt mai scurte iar evaluările mai frecvente, cu atât este mai uşoară depistarea lacunelor acumulate şi trecerea imediată la acoperirea lor.
Acesta este motivul pentru care Fundaţia de Evaluare în Educaţie a iniţiat seria de concursuri de evaluare la diferite materii studiate de elevi pe parcursul perioadei de formare în cadrul învăţamântului preuniversitar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a-şi evalua cunoştinţele periodic, într-un context naţional şi prin abordarea unor subiecte frumoase şi incitante.

Concursul Naţional “Evaluare în educaţie” -matematică 2011-2012

La etapa I a concursului au participat 241 de elevi din liceul nostru, din care 112 de la clasele 2-4 şi 129 de la clasele 5-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursul Naţional “Evaluare în educaţie” -matematică 2010-2011