Evaluare în educaţie Limba Română

        Unul din obiectivele majore urmărite în ciclul primar îl constituie dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajului scris şi de exprimare în scris a elevilor. Ne-am propus să accentuăm aspectele pozitive ale activităţii elevilor noştri în aşa fel încât să le fie stimulată încrederea în sine, punând accent pe crearea unor situaţii de învăţare interactive şi productive, bazate pe interesul specific vârstei pentru a descoperi lumea din jur, pentru joc, pentru a acţiona pe cont propriu. De asemenea, ne preocupă crearea în timpul orelor de limba română a unor situaţii autentice de comunicare, cât mai diverse, astfel încât “a vorbi şi a scrie corect” să devină operativ.

         Crearea unei atitudini pozitive este suportul ferm pentru rezolvarea multor probleme de comunicare. În acest sens, ne-am propus să desfăşurăm cu elevii noştri activităţi interactive care să aibă rezultate profitabile atât pentru construirea aparatului evaluativ pentru aria curriculară Limbă şi comunicare, cât şi pentru relaţionarea cu obiectivele  şi conţinuturile celorlalte arii curriculare.
          În acest context, azi, 8 octombrie 2011, am organizat la nivelul unităţii noastre şcolare prima etapă a evaluării în educaţie la disciplina limba română, pentru clasele II- IV. Participarea a fost numeroasă, fiind înscrişi 99 de elevi.
          Adresăm felicitări şi mulţumiri doamnelor învăţătoare/ profesoare pentru învăţământul primar care au insuflat elevilor dragostea pentru limba română şi dorinţa de a participa la concursuri şcolare: Ionescu Felicia-2A, Butunoi Elena-2B, Prislopan Andreea-2C, Drăgoiu Maria-IIIA, Iorga Florentina-IIIB, Băbuş Jănica- IVA, Cornea Florica- IVC, Chindea Daniela-IVC.
           De asemenea, mulţumiri călduroase cadrelor didactice care au asigurat buna desfăşurare a concursului, în calitate de supraveghetor şi evaluator: Dâdăl Finica, Butunoi Elena, Iorga Florentina, Băbuş Jănica, Bălăreanu Monica, Cornea Florica.
 
                                               Administrator de test,
                                               Profesor Finica Dâdăl

No comments yet

Comments are closed