Inscriere în învățămîntul primar

Lista elevilor admiși în clasa pregătitoare

Lista admiși în clasa pregătitoare

Inscrierea în ciclul primar, an şcolar 2018-2019

ZIUA PORȚILOR DESCHISE: 06 MARTIE 2018, ORA 16.30       Pliant inscriere 2018

Ziua portilor deschise

Plan scolarizare

ACTE NECESARE INSCRIERII

Program inscrieri

Metodologie inscriere clasa pregatitoare

Criterii specifice

Parteneriat gradinite

Evaluare psihosomatica

Circumscriptia scolara

Program scoala dupa scoala

TelVerde

 

ZIUA PORȚILOR DESCHISE – 6 MARTIE 2018

EVENIMENTUL ZIUA PORȚILOR DESCHISE PENTRU CICLUL PRIMAR S-A AMÂNAT DIN CAUZA CONDIȚIILOR METEOROLOGICE PENTRU DATA DE 06 MARTIE 2018, ORA 16.30

(actualizare 26.02.2018)

ZIUA PORȚILOR DESCHISE – 28 FEBRUARIE 2018, ORA 16.30

OFERTA EDUCAȚIONALĂ CLASA PREGĂTITOARE 2018-2019

3 CLASE – 75 DE LOCURI

 • Vor prelua clasa pregătitoare: prof. pt. înv. primar Maria Drăgoiu, prof. pt. înv. primar Ștefania Pavel, prof. pt. înv. primar Alexandra Vidu.

-profesori titulari ai Liceului Teoretic Jean Monnet

-experiență profesională de peste 20 de ani

Detalii aici

Oferta educațională 2017-2018

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2017-2018

 CLASA PREGĂTITOARE: 2 CLASE X 25-30 DE LOCURI

 • LIMBĂ STRĂINĂ: ENGLEZA
 • CU POSIBILITATE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAMUL ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ
 • MOBILIER ADAPTAT VÂRSTEI
 • LOC DE JOACĂ DISPONIBIL EXCLUSIV CLASEI PREGĂTITOARE

  CLASA a V-a: 3 CLASE X 25-30 DE LOCURI

 • O CLASĂ CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE (admitere prin testare); a doua limbă străină: franceza
 • DOUĂ CLASE CU PROGRAM NORMAL DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE, CA PRIMĂ LIMBĂ STRĂINĂ;  a doua limbă străină: franceza/germana
 • Posibilitate de înscriere în Programul ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ
 • TOATE CLASELE a V-a ÎNVAȚĂ ÎN PROGRAM DE DIMINEAȚĂ
 • ÎN OFERTA CURRICULARĂ A ȘCOLII: opțional integrat LITERATURA PRIN TEATRU ȘI FILM

CLASA a IX-a: 5 CLASE X 28 DE LOCURI

PROFIL REAL: 3 CLASE, DIN CARE:

 • O CLASĂ MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, INTENSIV INFORMATICĂ ( 3 ore de laborator)
 • O CLASĂ MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (studiu aprofundat al disciplinei Matematică)
 • O CLASĂ ȘTIINȚELE NATURII (studiu aprofundat al disciplinei Biologie)

PROFIL UMAN: 2 CLASE, DIN CARE:

 • O CLASĂ FILOLOGIE, INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ (în curriculum la decizia școlii: ACROSS CULTURES)
 • O CLASĂ ȘTIINȚE SOCIO-UMANE (studiu intensiv al disciplinei Istorie; în curriculum la decizia școlii: ȘTIAȚI CĂ?…despre Franța)

DIRECTOR RADUCANU RALUCA DIANA

La clasele de liceu, din oferta curriculară a școlii mai fac parte:

ENGLISH IN MEDIA

BUSINESS ENGLISH

IT ENGLISH

PREGĂTIRE INTENSIVĂ PENTRU BACALAUREAT LA DISCIPLINELE: LIMBA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ, ISTORIE, FIZICĂ, BIOLOGIE, CHIMIE, INFORMATICĂ, GEOGRAFIE

PSIHOLOGIE APLICATĂ

PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI

ORIENTARE ÎN CARIERĂ

DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ

ISTORIA MONARHIEI ÎN ROMÂNIA

Inscriere – Reinscriere Gradinita 2017-2018

ÎNSCRIERI GRĂDINIȚA LICEULUI TEORETIC JEAN MONNET: 22 MAI-09 IUNIE 2017
ZIUA PORȚILOR DESCHISE GRĂDINIȚA LICEULUI TEORETIC JEAN MONNET: 22 MAI 2017, ÎNTRE ORELE 12.30-18.00

 PLIANT PREZENTARE

Reinscriere Inscriere Gradinita                                       Criterii specifice de departajare

 

DIRECTOR RADUCANU RALUCA DIANA

Anunț – Clasa pregătitoare

PE DATA DE 17 MARTIE 2017, AU FOST ADMISI IN CLASA PREGATITOARE LA LICEUL TEORETIC JEAN MONNET, AN SCOLAR 2017-2018TOTI PRESCOLARII INSCRISI, CU DOMICILIUL/RESEDINTA IN CIRCUMSCRIPTIA NOASTRA SCOLARA.

Lista elevi admiși în etapa I, faza I

URMATOAREA ETAPA DE ADMITERE, PENTRU PRESCOLARII CARE AU DOMICILIUL IN ALTE CIRCUMSCRIPTII SCOLARE, VA FI INTRE 20 SI 21 MARTIE.

Lista elevi admisi in clasa pregătitoare etapa I, faza a II-a

Etapa a II-a de înscriere 24-30 martie 2017

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere (se primeşte la înscriere)
 2. Rezultat evaluare dezvoltare psihosomatică a copilului pentru copii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2017
 3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE al copilului original și copie xerox
 4. Copie carte de identitate ambii părinţi
 5. Decizie divorț (unde este cazul)
 6. Fişa de vaccinări (de la medicul de familie)

Admitere clasa pregătitoare 2017- 2018 – etapa a II-a

Inscrierea în ciclul primar, an şcolar 2017-2018

Plan școlarizare propus pentru clasele pregătitoare – an școlar 2017-2018

Procedură privind acordare avizului pentru criteriile specifice de departajare elaborate de către unitățile de învățământ – clasa pregătitoare

Criterii specifice

Planificare evaluare psihosomatică

Ordin, metodologie, calendar OMEN 3247 Inscriere invățământu primar

Străzi arondate

Ziua porților deschise pentru clasa pregătitoare

 • 23 februarie 2017, 16.00-18.00
 • Sala de festivități a Liceului Teoretic Jean Monnet

Detalii

Sunt așteptați părinții și bunicii preșcolarilor care urmează să-și înscrie copiii sau nepoții în ciclul primar, la o dezbatere despre ceea ce este clasa pregătitoare, despre pașii care trebuie urmați, despre criteriile de alegere a școlii pentru cei mici etc. Cei interesați de admiterea în clasa pregătitoare la Liceul Teoretic Jean Monnet, pot vizita spațiile destinate claselor pregătitoare, Programului Școala după școală, le pot cunoaște pe doamnele învățătoare și pot învăța din experiența celor care au promovat deja în clasele superioare (părinți, copii, doamne învățătoare).

ADMITEREA COPIILOR IN CLASA PREGĂTITOARE

ADMITEREA COPIILOR IN CLASA PREGĂTITOARE

ETAPA I

AN ŞCOLAR 2016-2017

 • Toți elevii înscriși în prima etapă la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2016-2017, AU FOST ADMIȘI.
 • Deoarece numărul de locuri pentru clasa pregătitoare a fost suplimentat cu 25 (respectiv o clasă), MAI SUNT 11 LOCURI LIBERE pentru următoarele etape din calendarul de înscriere.

LISTA CU ELEVII ADMIŞI LA CLASA PREGĂTITOARE  ETAPA I AN ŞCOLAR 2016-2017

Inscrierea în ciclul primar, an şcolar 2016-2017

NOU
Liceul Teoretic Jean Monnet
Str. Jean Monnet, Nr.2
Sector 1- Bucuresti
Tel/fax: 021 230 50 78
E-mail:ltjeanmonnet@gmail.com

 PROPUNERI PLAN DE SCOLARIZARE

PENTRU CLASA PREGATITOARE, AN SCOLAR 2016-2017:

NUMĂR CLASE PROPUSE :3 

NUMĂR LOCURI: 75

 ZIUA PORȚILOR DESCHISE: 29 FEBRUARIE 2016
ORA 16.30: VIZITAREA SPAȚIILOR DESTINATE CLASELOR PREGĂTITOARE
ORA 17.00: DISCUȚII CU PĂRINȚII ÎN SALA DE FESTIVITĂȚI A LICEULUI

    IN LICEUL TEORETIC “JEAN MONNET” SE DESFASOARA PROGRAMUL  SCOALA DUPA SCOALA IN CONFORMITATE CU METODOLOGIA M.E.N.

 • LOCATIE: CORPUL B AL UNITATII SCOALRE
 • MASA DE PRANZ: LA CANTINA SCOLII
 • PROGRAM: 12.00-18.00
 • PACHET EDUCATIONAL: EFECTUAREA TEMELOR, ACTIVITATI RECREATIVE, PREGATIRE SUPLIMENTAR
 • POSIBILITATEA INSCRIERII LA CURSURI OPTIONALE: DANS, JOC SPORTIV, LIMBI STRAINE, ARTE PLASTICE, INFORMATICA ETC.
 • SUPRAVEGHERE PERMANENTA

PROGRAM DE COMPLETARE A CERERILOR TIP

DE INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRIMAR, AN SCOLAR 2016-2017

PENTRU PERIOADA  29.02.2016- 18.03.2016

LUNI-VINERI : 08:00 -18:00

SAMBATA : 09:00-13:00

 LOCATIE : SALA DE LECTURA A LICEULUI TEORETIC JEAN MONNET

PENTRU ÎNSCRIERE, SE POT FACE PROGRAMĂRI LA TEL.: 021.230.50.78

MOMENTUL ÎNSCRIERII NU PRIORITIZEAZĂ ADMITEREA  COPIILOR ÎN LICEUL TEORETIC JEAN MONNET!!!

PENTRU INSCRIEREA IN CLASA PREGATITOARE IN LICEUL TEORETIC JEAN MONNET,

 NU ESTE OBLIGATORIE INDEPLINIREA VREUNUI CRITERIU (GENERAL SAU SPECIFIC).

Aceste criterii vor fi aplicate numai dacă numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile.

 CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

IN VEDEREA INSCRIERII COPIILOR IN CLASA PREGATITOARE

PENTRU ANUL SCOLAR 2016 – 2017

Nr. crt. Criteriul specific Lista documentelor doveditoare pentru îndeplinirea criteriului

1.

Locul de muncă al unuia dintre părinţi se află în circumscripţia şcolară a Liceului Teoretic Jean Monnet. Adeverinţă de angajat din care să reiasă adresa instituţiei

2.

O rudă, până la gradul IV, a copilului , care se ocupă de îngrijirea acestuia, are domiciliul în circumscripția școlară a Liceului Teoretic Jean Monnet 1.Copie act de identitate2.Declarație pe proprie răspundere părinte3.Dovada gradului de rudenie

3.

Copilul sau un frate/o soră a copilului a frecventat/frecventează cursurile grădiniţei Jean Monnet sau ale unei grădiniţe partenere cu Liceul Teoretic Jean Monnet. Adeverință de la gradiniță din care să reiasă frecventarea cursurilor respectivei gradinite

4.

Un părinte/bunic/frate al copilului a absolvit Liceul Teoretic Jean Monnet. 1.Adeverință de la unitatea școlară2.Dovada gradului de rudenie

5.

Copilul desfăşoară activităţi cu caracter artisitic sau sportiv într-un club sau o instituţie din circumscripția școlară. Adeverinţă de la club/instituţie din care să reiasă adresa acestuia

Documente utile:

Ordin MENCS nr. 3158 din 15.02.2016  inscriere in invatamantul primar 2016-2017

Calendarul înscrierii în învăţământul primar 2016-2017

Metodologie înscriere învăţământ primar 2016-2017

Pachet documente

Precizări privind activitatea de evaluare  psihosomatică

Planificare evaluare psihosomatică preşcolari

Criterii specifice

Circumscripţie şcolară