Fără categorie

Anunțuri referitoare la programul „Educație și Performanță”

Anunt prelungire perioada Educatie si Performanta

PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ  va începe luni, 9.12.2019.

PROGRAMUL „EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ”

Regulament de ordine interioara-EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ

cerere de inscriere

Stimați părinți,

Aflându-ne în imposibilitatea de a deschide Programul Școala după școală  în acest an școlar, din cauza unui blocaj interinstituțional, am solicitat Primăriei sectorului 1 sprijinul pentru deschiderea unui alt program educational, de tip after-school/before-school, prin  care să venim în sprijinul dumneavoastră și al copiilor dumneavoastră.

Astfel, am primit aprobarea și finanțarea pentru organizarea Programului educațional „Educație și performanță”, care va funcționa în următoarele condiții:

-          va cuprinde un număr de 150 de copii din ciclul primar și gimnazial (clasele a V-a și a VI-a, în limita locurilor discponibile și clasa a VII-a);

-           va funcționa de la 8.00 la 12.00/12.30 pentru before-school și de la 12.00/12.30 la 16.30/17.30 pentru after-school;

-          Elevii vor beneficia de masă caldă și asistență educațională (efectuarea temelor, pregătire suplimentară pentru examene) ;

-          Serviciile sunt gratuite, finanțarea fiind asigurată de la bugetul local;

-          Grupele vor cuprinde un număr de 20-25 de elevi, selectați pe categorii de vârstă.

În perioada 25-29 noiembrie 2019, se vor depune cereri de înscriere în Program, la secretariatul unității, prin completarea tipizatului atașat prezentei informări. Cererile vor fi însoțite de documentele doveditoare solicitate  (unde este cazul).

Criteriile pe baza cărora  vor fi selectați elevii care vor fi înscriși în Program,( în cazul în care numărul de cereri este mai mare decât numărul de locuri disponibile), discutate în Consiliul Profesoral și aprobate de Consiliul de administrație al unității, sunt următoarele:

Nr. crt. CRITERIUL DOCUMENTE DOVEDITOARE
1. Copiii orfani sau aflați în plasament familial Copie a certificatului de deces/ a documentului care atestă luarea în plasament
2. Elevii beneficiari ai bursei de ajutor social pentru venituri mici sau ai bursei de studiu Adeverință de la școală
3. Copiii proveniți din familii monoparentale Copie a hotărârii judecătorești de divorț/ CN al copilului/ declarație notarială pe proprie răspundere
4. Copiii care provin din familii cu cel puți trei copii școlarizați în sistemul de învățământ de stat preuniversitar Adeverințe de elev de la școlile unde sunt înscriși
5. Copiii angajaților unității Adeverință de angajat
6. Conform principiului continuității, copiii care au beneficiat de serviciile Programului Școala după școală în anul școlar 2018-2019 Nu este necesară dovadă, existând registrul de înscrieri în Programul SDS
7. Performanță în activitatea școlară dovedită prin diplome Copii ale diplomelor
8. Domiciliului în afara  municipiului București (exclusiv pentru clasa pregătitoare) Copie CI a părintelui care face înscrierea

Pentru alte situații speciale, cererile vor fi discutate și aprobate de către Consiliul de administrație al unității de învățământ.

Atașăm, de asemenea, Regulamentul de organizare și desfășurare a Programului care cuprinde drepturile și obligațiile fiecărei părți.

Data începerii efective a Programului precum și lista elevilor selectați vor fi anunțate ulterior finalizării procesului de înscriere, fiind condiționate de  termenele  stabilite prin Procedura de achiziție a serviciilor necesare  desfășurării acestuia.

 Director,

Prof. Tudorița Codreanu

ANUNȚ FOARTE IMPORTANT!

ANUNȚ FOARTE IMPORTANT!
LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET” NU ORGANIZEAZĂ BALUL BOBOCILOR!!! ORICE INIȚIATIVĂ ÎN ACEST SENS ESTE UNA PRIVATĂ ȘI NU REPREZINTĂ OPȚIUNEA NOASTRĂ

Anunț concurs post bibliotecar

Rezultate finale (actualizare 8 iulie)

rezultate concurs bibliotecar (actualizare 5 iulie)

rezultate initiale. (Actualizare 2 iulie)

subiecte varianta 1

Subiecte varianta 2

Informare (actualizare 28.06.2019)

Anunț concurs post bibliotecar

Rezultate – etapa pe școala a Concursului Simboluri in Universul Cunoașterii 2019

REZULTATE EVALUARE PROIECTE

ETAPA PE ȘCOALĂ –L.T. JEAN MONNET

Simboluri înUniversul Cunoașterii-Ediția a XX-a  27 martie 2019

TEMA REFERATULUI

TOTAL

1. „DE CE Y? EREDITATE CROMOZOMIALÃ Y ŞI SEMNIFICAŢIA EI”            S.I

83

2. „EFECTELE ARGINTULUI IN LUMEA MICROBIOLOGIEI”                           S.I

100

3. APLICAȚIILE TEHNOLOGIEI ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI”                                S.I

87

4. FUNCȚII VITALE ȘI PATOGENE                                                              S.I

87

5. „ARGINTUL COLOIDAL”                                                                             S.I

87

6. „EKG- MÃSURI COMPUTERIZATE CU AJUTORUL TRUSEI DE FIZIOLOGIE DE LA FIRMA VERNIER – INTERNATIONAL”                                                                        S.I

78

7. „INIMA- REACTORUL VIEŢII”                                                                    S.I

85

8. „REGULA CELOR 3-R: REDUCȚIA, REUTILIZAREA, RECICLAREA’’            S.II

90

9. „DOCUMENT ȘI FICȚIUNE ÎN ROMANUL REALIST ENIGMA OTILIEI BUCUREȘTIUL SECOLULUI AL XX-LEA”                                                                                  S.II

70

10. ”LUCEAFĂRUL- PERSPECTIVE ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE”                  S.II

75

11.  „BISERICA ŞI FRANCMASONERIA’’                                                         S.II

83

12. „MITURI ALE SOCIETĂŢII MODERNE”                                                     S.II

85

13. „ FRACTALI GEOMETRICI –ÎNTRE ŞTIINŢĂ ŞI SPECTACOL”                  S.III

80

14. „PAGINI DE ISTORIE ÎN LITERATURĂ”                                                   S.III

75

15. „FORTELE MOTOARE SI DESIGNUL MASINILOR”                                    S.III

78

16. „OZONOTERAPIA”                                                                                     S.III

ABSENT

17. „CASA IOT”                                                                                                S.III

ABSENT

Anunț – Concurs

adresa jmCondiții generale de înscriere secretar șef

Condiții generale de înscriere analist programator

Condiții generale de înscriere îngrijitor

 

Rezultate Bacalaureat 2018

După două săptămâni…

„Viaţa ta nu se îmbunătăţeşte cu noroc, ci cu schimbări.” (Jim Rohn).

Acesta e citatul meu preferat din planner-ul pe care îl ţin cu sfinţenie şi despre a cărui utilitate vă scriam încă din primul articol. Să fie oare coincidenţa, sincronicitatea sau altă forţă controversată elementul de legătură dintre viaţa noastră şi câteva cuvinte aşternute cu înţelepciune pe o foaie, anterior sau contemporan existenţei noastre? Poate că da!

img_20160903_144010

Libertatea stă în capacitatea de a face schimbări!

Pentru mine, începutul e, în sine, ceva nou, sintagma „Un nou început!” fiind mai degrabă o posibilă exclamaţie, în cazul în care producătorii unui serial schimbă formatul introducerii sau o editură alege să schimbe prefaţa unei cărţi, având, în cele din urmă, un nou mod de a începe. Eu nu am configurat acest mod, îmi place să încep la fel de fiecare dată: plin de entuziasm şi încredere.

Având esenţa unor „pilule motivaţionale” sau nu, experienţele inedite din viaţa fiecăruia pot constitui subiectul unor poveşti, care să fie catalogate drept uluitoare, cel puţin de cei care fac parte din cercurile restrânse ale subiecţilor în cauză, manifestând, desigur, o doză de subiectivism. În plan contrar, un obiectivism exagerat ar trece orice experienţă drept insignifiantă şi poate lipsită de sens, iraţională, inexplicabilă, nebunească. Aşa cum sugerează două dintre cele mai recente experienţe culturale pe care le-am avut, „Arta de a gândi limpede”, cartea elveţianului Rolf Dobelli şi filmul „Sully: Miracolul de pe râul Hudson”, în regia lui Clint Eastwood, în fiecare proces decizional intervine factorul uman. Această reţea de computere, fixată pe un soclu biped, procesează atâtea variaţii de date, încât numai o îmbinare armonioasă între exactitatea matematicii, profunzimea biologiei, sinceritatea istoriei, frumuseţea artelor, complexitatea psihologiei şi integritatea actului cunoaşterii, per ansamblu, o poate duce la apogeul evoluţiei pe care şi-l însuşeşte cu atâta mândrie. Prin „reţea de computere bipedă” fac referire la omul aflat în plin proces de actualizare a sinelui, prezent, ancorat într-un reper cartezian, dar nelipsit de empatie, iubire şi demnitate.

Punând titlul „După două săptămâni…” în legătură cu conţinutul cvasi-filosofic de până acum, fac referire la faptul că schimbarea pe care am făcut-o în primul trimestru al lunii septembrie a fost una inspirată, care, la acest moment, după ce au fost depăşite şi situaţiile-criză impuse, confirmă că citatul din incipit este valabil pentru felul în care mi-am organizat până acum viaţa. Faptul că am devenit elev al Liceului Teoretic „Jean Monnet” a fost interpretat de victimele dezinformării, bazate pe stereotipurile prezente în media, drept un regres, o aliniere într-un rând de „fiţoşi”, neconform statutului şi personalităţii mele. Puţine la număr aceste victime, dar un exemplu pur al efectului devastator pe care informaţia negativă, propagată în media, o are asupra celor ce cred, dar nu cercetează. Pentru mine a fost scandalos să văd jurnalişti care în prima zi de şcoală întreabă elevii câţi bani cheltuie pe haine, de parcă nu s-ar afla în perimetrul unei instituţii şcolare, ci mai degrabă la un târg de îmbrăcăminte. De ce nu întreabă aceste persoane despre olimpicii de la Monnet, despre bine-meritatul titlu de „Şcoală Europeană”, despre baza materială şi despre condiţiile de studiu oferite elevilor? Cred că se tem de răspunsurile pe care o echipă de management competentă le-ar putea oferi, prin a căror elocvenţă şi seriozitate ar periclita succesul unui jenant articol tabloid, pe care nu s-au plictisit să-l repete în ultimii ani.

Spun cu mândrie că mediul şcolar în care sunt acum îmi satisface cerinţele educaţionale pe deplin şi pun asta atât pe seama profesorilor foarte bine pregătiţi pe care i-am cunoscut, unii dintre ei reuşind să mă uimească de-a dreptul prin priceperea şi dăruirea de care dau dovadă, cât şi pe noua specializare. Nu am plecat de la matematică – informatică de frica probei de bacalaureat la matematică, ci mai degrabă de dragul istoriei pe care am neglijat-o şi fără de care pregătirea mea pentru studiile universitare ar fi incompletă, a fost o reprofilare conformă aspiraţiilor mele şi, care, sper eu, va avea un ecou în ceea ce priveşte devenirea mea ulterioară, ştiinţele umaniste venind în completarea celor exacte prin corespondenţe şi conexiuni, care vor fi imperios necesare consolidării culturii mele generale.

În final, vă îndemn să faceţi ceea ce simţiţi, chiar dacă acest lucru presupune sacrificii şi schimbări importante pe care să le marcaţi ca obiective îndeplinite ale unui plan măreţ! Celor pe care i-am numit „victime”, le doresc acces la multă informaţie de calitate şi răbdarea de a cerceta înainte de a oferi sfaturi sau construi şabloane, iar jurnaliştilor cu pricina, reconsolidarea noţiunii „etica”. A nu se înţelege că nu sunt conştient de libertatea de exprimare sau că nu cunosc protecţiile şi limitările legale ale acestui drept, dar cultivarea stereotipurilor şi devalorizarea imaginii unei şcoli nu sunt conforme principiilor mele!

img_20160916_080020  Emblema Liceului Teoretic “Jean Monnet” Bucureşti

Preluat din:  https://blogulcumiere.wordpress.com/2016/09/23/dupa-doua-saptamani/

Program Festivalul de Teatru “Jean Monnet”

Program Festivalul de Teatru “Jean Monnet” – Ediţia Interjudeţeană - Miercuri 20 aprilie 2016

Sunt copil, dar mă implic! -II

6

Pe data de 18 iunie, in cadrul Proiectului “Sunt copil, dar ma implic!”, s-au deplasat la azilul de batrani Pasarea din sectorul 2, mai multi copii de la clasele pregatitoare B, a III-a A si a X-a C, insotiti de doamnele profesoare pentru invatamant primar Felicia Ionescu si Flori Cornea precum si de cativa parinti. Acestia au oferit batranilor alimente, obiecte de imbracaminte si incaltaminte, produse de curatenie cumparate in urma campaniei umanitare desfasurate in liceu in perioada 03-15.06.2013 si in cadrul unui spectacol caritabil organizat de elevii liceului.