Posts by admin

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

Pliant înscriere

Înscriere clasa pregatitoare 2019-2020

Lista elevi admisi clasa pregatitoare  (actualizare 29.03.2019)

Raport locuri libere

==============================

Descarcă arhiva Inscriere clasa pregatitoare

Precizari privind evaluarea psihomatica

Criterii specifice de departajare

Pliant înscriere

Bilet către U.E.

Bilet către U.E.
Un proiect de la elevi pentru elevi
18-22 februarie 2019

Prezentare

Marea Voluntariadă

marea voluntariada

Proiectul educațional „Bilet către UE”

Clubul European Jean Monnet, prin absolvenți ai Școlii de Lideri Jean Monnet – promoția 2018, în parteneriat cu Conducerea Liceului Teoretic Jean Monnet, organizează, în perioada 18-22 februarie 2019,

Proiectul educațional „Bilet către UE”.

Proiectul educațional „Bilet către UE ”s-a născut în urma identificării unei probleme a societății contemporane, dar care ne poate afecta pe termen mediu și lung; este vorba despre faptul că din ce în ce mai mulți tineri sunt ne/dez- informați în ceea ce privește situația actuală a Uniunii Europene. Totodată, considerăm că 2019 este un an foarte important  datorită Președinției României la Consiliului Uniunii Europene, precum și alegerilor europarlamentare. Suntem de părere, astfel, că aceste subiecte merită o atenție deosebită.

În acest sens, proiectul nostru își propune să realizeze o campanie de informare cu privire la drepturile și obligațiile cetățenești și de ameliorare a problemei lipsei de implicare civică a tinerilor, din perspectiva unor persoane reprezentative pentru societatea civilă, cu impact asupra colegilor noștri de liceu, dar și a unor elevi invitați din alte licee bucureștene, în cadrul a două ateliere pe grupuri restrânse de lucru și a unei conferințe în plenul Sălii de festivități.

Desfășurător “Bilet către UE“

Toate activitățile proiectului se vor desfășura în incinta Liceului Teoretic “Jean Monnet“.

Adresă : Str. Jean Monnet, nr. 2, sector 1, București

Nr. de contact : 0755.163.820 – Andreea Ivanov

  • Workshop-uri

-         Luni, 18 februarie, 10:30 – 12:00 -  UE de la început până în prezent.

Invitat : Loredana Licuța – Coordonator Europe Direct, IER

-         Marți, 19 februarie, 10:30 – 12:00 – Alegerile europarlamentare și implicarea civică

Invitat : Iuliana Iliescu – Manager proiecte Asociația Pro Democrația

  • Conferință

-         Vineri, 22 februarie

11:20-11:50 – Sosire participanți

12:00-12:30 – Despre programul “Delegat de tineret la UE”

Invitați : Radu Artiom și Francesca Cristea – Delegații de Tineret ai României la Uniunea Europeana pe durata Președinției la Consiliul UE

12:30-13:45 – Alegerile europarlamentare și implicarea civică

Invitat : Mihnea Dumitru – Analist politic, Președinte Asociația Curaj Înainte

13:45-14:00 –Pauză

14:00-15:15 – Preluarea Președinției Consiliului UE de către România

Invitat : Cristian Pîrvulescu – politolog, Decanul Facultății de Științe Politice ( SNSPA )

Rezultate Olimpiada de Istorie 2019

rezultate olimpiada istorie

Rezultate Olimpiada de limba si literatura romana si olimpiada de lectura, etapa pe scoala -2019

GIMNAZIU tabel_nominal_Olimpiada de lb. si lit. romana

liceu_tabel_nominal_Olimpiada de lb. si lit. romana

Rezultate Olimpiada de Matematică -Etapa pe școală – ian.2019

NR.CRT. NUME ȘI PRENUME ELEVI CLASA NR.PUNCTE
1 ABU NADA SARAH 5 9.0
2 AS ENES 5 7.5
3 CLABESCU CRISTIAN 5 2.0
4 CODREANU IOAN ALEXANDRU 5 18.5
5 CONSTANTIN PAUL 5 2.0
6 COSTACHE TANO 5 4.5
7 DANCIU MIRCEA 5
8 GAVRILĂ MAYA VICTORIA 5 2.0
9 GHEORGHE ALEXIA TEODORA 5 26.0
10 GHEORGHE BOGDAN 5 18.0
11 GOMOESCU BIANCA 5 10.5
12 IONESCU PETRU 5 2.0
13 MAIORESCU ALEXANDRA 5 11.0
14 PANDREA BEDROSIAN CATALIN 5 ABS
15 PETRESCU MATEI ȘTEFAN 5 5.5
16 POENARU TEODORA ALEXANDRA 5 10.0
17 POPA LUCA 5 11.0
18 POPOVICI IRINA 5 10.5
19 POTCOAVĂ ANTONIA ELENA 5 ABS
20 ȘARAMET ALBERT 5 9.5
21 ȘERBAN NICOLAE 5 21.5
22 SIMIONESCU TITZIANO CARIN 5 10.0
23 STAN CATINCA 5 11.5
24 STOIAN ILINCA 5 15.5
25 TRĂISTARU NATALIA MARIA 5 ABS
26 TRÂMBIȚAȘ ALEXANDRU LUCA 5 17.5
27 YAHYA AMRO KARIN 5 ABS
28 ANDREESCU IUSTIN 6 15.0
29 CORPACIAN ANASTASIA 6 21.0
30 COSTESCU ANDREI 6 ABS
31 DOBRE MIHNEA 6 ABS
32 GHEȚĂU PETRA IRINA 6 14.0
33 GUȚU ANCA 6 10.0
34 LĂPĂDAT DAVID 6 9.0
35 MONCEA MATEI PETRU 6 7.0
36 NICULESCU ȘTEFAN CRISTIAN 6 27.0
37 SANZ-ENE ANA CAMELIA 6 21.0
38 STĂNOIU VICTOR DAMIAN 6 18.0
39 ZEVEDEI MIHAIL ANDREI 6 10.5
40 BOARU OLGA 7 9.0
41 BURTEA VLAD 7 19.0
42 DIACONESCU DONA 7 18.0
43 DINU LUCA MARIO 7 14.5
44 GHITA SASHA MARIA 7 11.5
45 IONESCU TAISIA ANA 7 10.0
46 MATEI MARA SANDRA 7 14.0
47 MUȘAT VLAD 7 ABS
48 PANTIS MATEI 7 7.0
49 RADUCANU ANDREI 7 15.0
50 SFERDIAN ALEXANDRU 7 ABS
51 TANASE ANCA IRINA 7 11.5
52 TROSCA TUDOR ANDREI 7 14.5
53 ALMĂȘAN HORIA 8 15.0
54 DAVID ANDREI 8 9.0
55 DRUMA DAVID 8 4.0
56 GLIGOR DAN 8 18.0
57 MEGHEA IANI 8 14.0
58 NEDELCU FLORIAN ALEXANDRU 8 14.0
59 NUȚĂ ILINCA 8 21.0
60 PEPTAN ANDREI 8 8.0
61 PINTILIE TINA MARIA 8 14.0
62 RUSU MIHAELA 8 ABS
63 SAVA  MUSTEATA AMZA 8 14.0
64 SOTIRESCU ILINCA 8 21.0
65 STĂNESCU SILVIU 8 4.0
66 VOICU ANA MARIA 8 23.0
67 BUZATU VICTOR 9 ABS
68 CRĂCIUN ALEXANDRU 9 4.0
69 ILIUȚĂ GEORGE REMUS 9 5.0
70 POPA IOANA 9 11.0
71 ROȘCA BOGDAN 9 ABS
72 STAMATIN DRAGOȘ GEORGE 9 4.0
73 VOICU FLORIN DANIEL 9 4.0
74 ABAGER COSMIN ALEXANDRU 10 2.0
75 ANDRONACHE MIHNEA 10 4.0
76 BABAIAN DANIEL 10 9.0
77 NICULESCU ANDREI 10 4.0
78 POPESCU LUCA 10 6.0
79 VILNOIU GEORGE 10 14.0
80 CIOROBEA BIANCA 11 ABS
81 POPA ANASTASIA 11 ABS
82 ZANE ANDREI 11 14.0
83 ZANE GABRIEL 11 14.0
84 MAFTEIU ISABEL 12 ABS
85 MATEI PAUL 12 ABS
86 NEACȘU MIHAELA ALEXANDRA 12 3.0
87 CĂPRIȚĂ ANDREI 10 SN 9.0
88 TOMPA ALEXANDRU 10 SN 17.0
89 BELEI ȘTEFAN 10A UMAN 12.0
90 BOLDICI CĂTĂLIN 10A UMAN 11.0
91 ZAMFIR VLAD 10A UMAN ABS
92 DINESCU ALEXANDRA 11SN ABS
93 MIRON DIANA 11SN ABS
94 NICORICI VLAD 11SN ABS
95 STANCIU EVELYN 11SN ABS
96 DAN ALEXANDRA 12SN 24.0
97 ROSIANU GABRIELA CRISTINA 9SN 10.0
CONTESTAȚIILE SE DEPUN LA SECRETARIAT, LUNI,21.01.2019, PÂNĂ LA ORA 16.00.

ANUNŢ pentru ocuparea unui post în cadrul compartimentului nedidactic de ÎNGRIJITOR

ANUNŢ

Liceul Teoretic Jean Monnet, cu sediul în Str. Jean Monnet, nr 2, Tel./ Fax: 021/2305078,

organizează concurs pentru ocuparea unui post în cadrul compartimentului nedidactic de ÎNGRIJITOR.

 

DOSARUL PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS va conține:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului liceului ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă  identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

NOTĂ! Documentele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate în original în vederea verificăriiconformității copiilor cu acestea

DEPUNEREA DOSARELOR se va face la secretariatul unității de învățământ în perioada: 14.01.2019-22.01.2019, în intervalul orar 10.00-16.00.

Persoană de contact: FINICA ROTARU, secretar

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşterea limbii române , scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minim 18 ani împliniţi);

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii

g) candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face – o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

-          Conform fișei postului:

• Studii generale sau studii medii:

• Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întregul personal al unităţii de învăţământ;

• Abilităţi pentru munca în echipă;

• Disponibilitate pentru program flexibil:

• Disponibilitate pentru munca în două schimburi;

• Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat:

• Răspunde de inventarul încredinţat;

• Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;

• Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului;

• Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

• Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI         

tipuri de probe:

probă practică și interviu

  

CALENDARUL  DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR:

  1. TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 22 ianuarie 2019, ora 16.00
  2. VALIDAREA DOSARELOR ȘI ANUNȚAREA REZULTATELOR: 23 ianuarie 2019 ora 12.00
  3. Depunerea contestațiilor: 23 ianuarie 2019, până la ora 16.00
  4. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR ȘI ANUNȚAREA REZULTATELOR: 23 ianuarie 2019, până la ora 18.00
  5. Desfășurarea probelor:

-proba practică: 28.01.2019, ora 10.00

-interviu: 30.01.2019, ora 10.00

NOTĂ!

Rezultatele fiecărei probe se afișează la avizierul unității în ziua desfășurării probei până la ora 16.00. La proba următoare pot participa doar candidații admiși la proba anterioară.

CONTESTAȚIILE se depun la secretariatul Liceului Teoretic Jean Monnet pe data de 30.01.2019, în intervalul 16.00-18.00.

 

  1. AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE: 31.01.2019, ora 10.00

 

Locul desfăşurării PROBELOR: Sediul Liceului Teoretic Jean Monnet, str. Jean Monnet , nr.2, sector 1, Bucuresti

 

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie concurs îngrijitor:

Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;

Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor.

 

Tematica concurs îngrijitor:

Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ,

Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie;

 

Probele sunt eliminatorii.

Punctajul maxim al fiecărei probe este de 100p, iar cel minim este de 50p .

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor de la fiecare probă.

Se consider ADMIS candidatul cu cel mai mare punctaj. În caz de egalitate, are prioritate candidatul cu punctaj mai mare la proba practică pentru postul de îngrijitor. În cazul în care egalitatea se menține, candidații susțin un nou interviu în urma căruia comisia va decide candidatul câștigător.

Relaţiile suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii sau la telefon  021.230.50.78

DIRECTOR,

CODREANU TUDORIȚA

Anunț concurs secretar

Rezultate finale examen post secretar (actualizare 6 dec.2018)

Rezultate concurs secretar (actualizare 3 dec.2018)

 

Anunț concurs secretar