Viziunea

Ne dorim ca în viitorul apropiat școala să ofere modele de bune practici.

Misiunea

Misiunea noastră este să formăm elevi capabili să relaţioneze social, să facă performanţă, să se adapteze la realitatea în continuă transformare şi să fie pregătiţi pentru viitor.

Ținte strategice

  • T1 - Realizarea cadrului general adecvat pentru o educație de calitate
  • T2 - Dezvoltarea abilitățiilor de relaționare social
    • T3 - Promovarea dimensiunii europene și a valorilor multiculturalismului în educația tinerilor
    • T4 – Formarea și perfecționarea permanentă a cadrelor didactice
  • T5 - Îmbunătățirea relației școală-părinți-comunitate
  • T6 - Promovarea imaginii școlii
  • T7 - Utilizarea tehnologiilor moderne de învățare și comunicare

*Clubul European Jean Monnet*********Bradul dorințelor *

“Jean Monnet”-Școală Europeană!***Din inimă pentru Gheorghe!

Înscriere în ciclul primar, an școlar 2017-2018

Acordarea Certificatului „Școală Europeană” – 2016

Oferta educaţională 2017-18

Baza materială

Premii e-Twinning 2011-2017