Viziunea

Ne dorim ca în viitorul apropiat școala să ofere modele de bune practici.

Misiunea

Misiunea noastră este să formăm elevi capabili să relaţioneze social, să facă performanţă, să se adapteze la realitatea în continuă transformare şi să fie pregătiţi pentru viitor.

Ținte strategice

  • T1 - Realizarea cadrului general adecvat pentru o educație sigură și de calitate, într-un climat de securitate și echilibru psihic și emoțional
  • T2 - Dezvoltarea abilitățiilor de relaționare social
  • T3 - Promovarea dimensiunii europene și a valorilor multiculturalismului în educația tinerilor
  • T4 – Formarea și perfecționarea permanentă a cadrelor didactice
  • T5 - Îmbunătățirea relației școală-părinți-comunitate
  • T6 - Promovarea imaginii școlii; dezvoltarea proiectelor și parteneriatelor școlare
  • T7 - Utilizarea în siguranță a tehnologiilor moderne de învățare și comunicare

*Clubul European Jean Monnet*********Bradul dorințelor *

“Jean Monnet”-Școală Europeană!***Din inimă pentru Gheorghe!

Înscriere în ciclul primar, an școlar 2018-2019

„Școală Europeană” – 2016

Ultimele noutăţi

Oferta educaţională 2017-18

Baza materială

Premii e-Twinning 2011-2017